Co zrobić, żeby odliczyć 100% VAT od samochodu firmowego

1 kwietnia weszły w życie przepisy, które zmieniły zasady odliczania podatku od towarów i usług (VAT) od samochodów używanych w firmie.

Odliczenie 100% VAT w przypadku zakupu samochodu i ponoszenia wydatków eksploatacyjnych będzie możliwe jeżeli podatnik posiadający samochód firmowy spełni kilka podstawowych warunków.

Pełne odliczenie VAT w wysokości 100% będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do wydatków związanych z:

  • pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (autobusów);
  • pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do celów działalności gospodarczej;
  • nabyciem towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, napraw i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Cały artykuł.